Photoshop module 1

Lesinhoud:

  • een tekening aanmaken
  • beelden digitaliseren
  • beelden en tekeningen bewerken
  • selectie-, teken- en markeringstechnieken
  • transformaties zoals: roteren, vervormen, perspectief
  • tekeningen en beelden importeren en exporteren
  • bestanden in verschillende formaten opslaan
  • lagen
  • ...